top of page

Анна  Мартыненко (Орусия)

Кара айры куйруктун уясы

Коомдун катышуусундагы инсталляция

Айры куйруктар адамдар сыяктуу эле таштанды таштоочу жайда отурукташкан. Акыркы мезгилде келгин куштардын бул түрү Бишкекте кыштабаса да, кыш айларында таштанды таштоочу жайда байкалган. Себеби, ал жер канаттууларды жыл бою азык булагы менен камсыз кылат.

Айры куйруктарда да адамдардыкындай эле көйгөйлөр бар: баарына эле уя салууга ылайыктуу жерлер табыла бербейт. Ошондуктан, эң күчтүү канаттуулар уяларын чүпүрөк жана полиэтилен менен кооздошуп өздөрүн таанытышат. 

Уя жасалгалоо - бул өз аймагын белгилөө жана өзүн күчтүү куш катары көрсөтүү. Сүрөтчү Алтын-Казык районунун тургундарын чакырып, аларга уя куруп, таштанды менен кооздоп, Бишкектин борборуна “Дубовый паркына” орнотуу аркылуу өздөрүн таанытууну сунуштайт.

 

Анна Мартыненко - көп тармактуу сүрөтчү, негизинен шаар жана анын үндөрү, тактилдүүлүгү менен иштейт.  Анын ыкмасы шаарды адамга жакындатуу жана аны жаратылыш катары кайрадан карап чыгуу максатында айлана-чөйрөнү изилдөө үчүн оптиканы табууга байланыштуу. Анна объекттерди, инсталляцияларды, сайт-спецификаны жаратып келет, жана ошондой эле коомдун катышуусунда айлана-чөйрөгө оң өзгөрүүлөрдү алып келүүгө үндөгөн искусство менен алектенип келет.

IMG_0415.jpg
Фотограф — Эрмек Жениш 
bottom of page