top of page

Кэти Берд

(АКШ)

Жаңы гармонияны издөө – Арт Проспект 2023

​Подкаст, бул жерде жеткиликтүү

Fresh Art International негиздөөчүсү жана көркөм жетекчиси Кэти Берд маданий сабаттуулукту активдүү жайылтуу менен алектенет, ошондой эле куратор, педагог жана жазуучу катары эл аралык кадыр-баркка ээ. Анын гибриддик платформасы подкастты, жандуу радио берүүлөрдү жана акысыз санариптик архивди камтыйт. 2011-жылдан бери аудио программа угуучуларды дүйнө жүзү боюнча искусство, дизайн жана кино маектерин акустикалык эффекттер менен толукталган чыгармачыл жерлерге алып кетет. Угуучуларды чыныгы турмуштун үндөрү менен байланыштырып, Берд заманбап искусство жана маданият жөнүндө коомчулукка маалымат берип, биздин замандын турмуштук көйгөйлөрүн жана идеяларын изилдөө менен аларды түшүнүүгө жардам берет.

 

Арт-Проспект" жана " Trash-5" фестивалдарынын алкагында Кэти Берд "Жаңы гармонияны издей - Арт-Проспект 2023" аттуу атайын долбоорун көзөмөлдөйт. Казакстанда жана Кыргызстанда Кэти Берддин подкасттардын үстүндө иштөө, видеография жана тексттери азыркы заманды күчтүүрөөк сезүүгө жардам берет. Берд чыгармачыл жамааттар поэтикалык ыкмалар аркылуу азыркы замандын глобалдык диссонансына кантип каршы туруп жатканы тууралуу окуяларга көз-жүгүртөт, аларды жазат жана алар менен бөлүшөт. 

В рамках фестивалей "Арт-Проспект" и " Trash-5" Кэти Берд курирует специальный проект: «В поисках новой гармонии - Арт-Проспект 2023». В Казахстане и Кыргызстане работа над подкастами, видеографи и тексты Кэти Берд помогают сильнее почувствовать современность. Берд наблюдает, фиксирует и делится историями о том, как творческие сообщества посредством поэтических методов противостоят современному глобальному диссонансу.

bottom of page