top of page

Ольга Мнишко, Илья Кулешов, Нурзан Чунуева

Эксперт: Дмитрий Переяславский

(Кыргызстан жана Орусия)

Климаттык чечимдер лабораториясы

Алтын-Казык

"Климаттык чечимдер лабораториясынын" катышуучулары Алтын-Казык конушундагы коомдук мейкиндикте климаттын өзгөрүшүнө ыңгайланышуу боюнча иш-чараларды өткөрүшөт.

"Климаттык чечимдер лабораториясы" глобалдык климаттын өзгөрүшү жөнүндө  жеткиликтүү түрдө сөз кылат. Практикалык бөлүгүндө катышуучулар шаарларды климаттын өзгөрүүсүнүн качып кутулгус кесепеттерине кантип ыңгайланыштыруу керектигин көрсөтүү үчүн Бишкекте чечимдерди ишке ашырышат.

Долбоор Фридрих Эберт фондусунун колдоосу менен "Пешком" жана MoveGreen коммерциялык эмес уюмдар тарабынан ишке ашырылат.

Фотограф — Илья Денбров

Trashfest5_Denbrov_19.jpg
bottom of page