top of page

Маржан Жээнбекова (Кыргызстан)

Балдардын музыкалык экскурсиясы

Музыкалык спектакль жайлуу атмосфераны түзүү жана айлана-чөйрөнүн маанилүүлүгүн баса белгилөө үчүн балдарды аткаруу процессине аралаштыруу максатында даярдалган. Музыкалык кечебизде балдар фортепиано, комуз жана темир комузда ойноп, хор менен ырларды аткарып, жаратылыш жөнүндө ырларды айтып беришет. Ошондой эле алар сизге улуу "Манас" эпосунун табиятты жана анын улуулугун даңазалаган фрагменттерин тартуулашат.

bottom of page