top of page

Ронья Рёммельт жана Сара Коллер - жергиликтүү аткаруучулар Жибек Бирикова, Чагалдак Замирбеков, Роман Хузин, Ольга Щетинина менен коллаборациясы (Швейцария жана Кыргызстан)

Zwischenräume (Мейкиндик)

Перформанс

Zwischenräume  – бул партиципатордук перформанс, аны Швейцариядан келген сүрөтчү Ронья Рёммельт Сара Коллер жана жергиликтүү аткаруучулар менен биргеликте аткарышат. Физикалык жана психикалык кездешүүлөрдүн перформативдик процесси анын негизи болуп саналат, анын жүрүшүндө шаардагы коомдук мейкиндиктердин ар кандай динамикасы сыналат.

Көзгө көрүнбөгөн инсандар аралык мейкиндик өз денесинде көбүрөөк интенсивдүүлүк менен сезилет. Бул жагынан алганда, перформанс өзүнө тартуу жана четке кагуу динамикасын изилдеп, биз алар аркылуу бири-бирибизге жакындаган жеке терс пикирлерди жана проекцияларды сезилерлик кылат. Ошентип, Zwischenräume перформансы бизди жакындык жана аралык жеке сезими жөнүндө ойлонууга мажбурлайт.

 

Бүгүнкү күндө бизди курчап турган чөйрөнү таштандылар жана ар кандай уулуу химикаттар гана эмес, маалымат жана башка адамдар менен болгон уулуу байланыштар да булгап жатат. Көбүнчө жеке мейкиндикке кол салуусуна туш болобуз - бул мейли соц тармактарындагы одоно коммент болсун, мейли досуңдун орунсуз кеңеши болсун. Биздин жыргалчылыгыбыз үчүн агрессивдүү байланыш чөйрөсү керектелген маалыматты электен өткөрүү жана адамдар менен баарлашуу үчүн белгилүү бир көндүмдөрдү талап кылат.

 

Перформанс партитурасына таянып, аткаруучу ар бир конкреттүү учурда өтүп бара жаткан бир адамга жолугат. Алар чогуу ортолорунда пайда болгон физикалык жана психологиялык мейкиндикти изилдешет: перформанс эрежелерин түшүндүрүлгөндөн кийин, эки катышуучу тең бири-бирине карай жакындашат же тескерисинче, бири-биринен алыстап, ар дайым бири-бири менен тиктешип турушат. Акыры, алар бири-биринен жарым метрдей алыстыкка узаганда, алардын жолугушуусу орун алды. Перформанс партиципатордук процесстерди жана сүрөтчүнүн так жазылган партитурасын ачып берет. Ошентип, жаңы, күтүлбөгөн жолугушуулардын жана көз караштардын тынымсыз кеңейип жаткан тармагы калыптанып, өтүп бара жаткандарга кадамдарын жайлатып, перформанска катышууга мүмкүнчүлүк берет.

 

Ронья Рёммельт бий илими, перформанс жана видео менен алектенет. Социалдык илимдер менен хореография ыкмаларын бириктирген дисциплиналар аралык мамилеси менен белгилүү, сүрөтчү көркөм жана коомдук мейкиндиктерде өз долбоорлорун ойлоп таап аларды ишке ашырат жана анын таанымал эстетикасы театрдагы репетиция процессине окшош. Рёммельт Швейцариянын Базель шаарында чоңойгон, учурда Парижде жашап иштеп жатат.
 

Сара Коллер - Швейцариянын Берн шаарында жашаган сүрөтчү-перформансист жана метеоролог. Перформанстык чыгармаларында коомдогу тилектештиктин жана эмпатиянын өсүшүнө түрткү берүүчү күч катары жакындыкты жана ак ниеттүүлүктү издөөгө кайрылат. Өзүн саясий сүрөтчү катары карайт, бирок саясий чыңалуу мейкиндигинде татыктуу жанаша жашоону жактайт.

Фотограф — Роман Третьяков

bottom of page