top of page

Лера Лернер
(Россия)

Чаң баштуу төрт куйруктуу кызгылт көгүш кескелдириги менен кантип достошсо болот? 

Алтын-казакта балдар үчүн чыгармачылык сейил

Биз балдарды жашоочулары айлана-чөйрөгө этият мамиле кылган жаркыраган ааламды чогуу элестетүүгө чакырабыз. Жолугушууда жалпыбызга таандык дүйнөнүн картасын түзөбүз, анда ар ким өз каарманын ойлоп таап, анын басып өткөн жолу жана башка каармандар менен болгон мамилеси жөнүндө сүйлөшөт. Акырында туугандарыбызды жана кошуналарыбызды жомоктогу жерибизде сейилдөөгө чакырабыз.

 

Алтын Капалова жазган “Жаркыраган тоо” аттуу жомогунан шыктануу учкунун алуу менен.

bottom of page